กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2558

5   ธันวาคม  2558  โรงเรียนบ้านหนองครกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558

ณ วัดบ้านหนองครก

คลิดดูภาพกิจกรรม