Get Adobe Flash player
Home

ยินดีต้อนรับผูัูอำนวยการโรงเรียนคนใหม่

 

23  พฤศจิกายน  2559  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  ที่ปรึกษาฯ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มซีอีโอเมืองสวนสมเด็จ  คณะครู นักศึกษาฝึกสอน และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองครก จัดกิจกรรมต้อนรับ นายเกรียงไกร  สูงสนิท  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครกคนใหม่

คลิกดูภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านหนองครก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกรียงไกร  สูงสนิท

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ขณะนี้เวลา

กรมอุตุนิยมวิทยา

PTT Oil Price

    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952