Get Adobe Flash player
Home

กิจกรรมวันครู 2559

                                

16 มกราคม 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองครก ร่วมกิจกรรมวันครู อำเภอเมืองศรีสะเกษ ช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตร ที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  พิธีวันครู ร่วมกิจกรรมที่ห้องประชุมเพชร สพปศรีสะเกษ เขต 1 ช่วงบ่ายกิจกรรมแข่งขันกีฬา  ช่วงเย็นพบปะสังสรรค์วันครู ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

คลิกดูภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านหนองครก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกรียงไกร  สูงสนิท

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ขณะนี้เวลา

กรมอุตุนิยมวิทยา

PTT Oil Price

    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952