Get Adobe Flash player
Home

กิจกรรมไหว้ครู มอบทุนการศึกษา และทอดผ้าป่าสามัคคี

     10 -11  มิถุนายน  2558 โรงเรียนบ้านหนองครก จัดกิจกรรม พิธีไว้ครู มอบทุนการศึกษา ทอดผ้าป่าสามัคคี 98 ปี โรงเรียนบ้านหนองครก ผู้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา ผู้นำองค์กรชุมชน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธา โดยกิจกรรม วันที่ 10 มิถุนายน  2558  ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีที่หอประชุมสังฆประชานฤมิตร   กิจกรรมวันที่ 11 มิถุนายน  2558  ภาคเช้า ทำบุญตักบาตร ทอดผ้าป่าสามัคคี และกิจกรรมไหว้ครู ตามลำดับ

คลิกดูภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านหนองครก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกรียงไกร  สูงสนิท

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ขณะนี้เวลา

กรมอุตุนิยมวิทยา

PTT Oil Price

    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952